dets. 13

Prof. Petri Pihko ” What can we design in organocatalysis?“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

Guest lecture on

What can we design in organocatalysis?“

Prof. Petri Pihko,

University of Jyväskylä, Department of Chemistry, Finland

 

Date:             December 14, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:            SCI-109

Time:             16:30

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 13

Assoc. Prof. Michael Pittelkow “Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

 

Guest lecture on

“Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“
Assoc. Prof. Michael Pittelkow,

Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

Date:             December 13, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:           SCI-109

Time:             12:00 to 13:30

 

 

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 04

Prof Mato Knez loeng-seminar “Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK), TÜ füüsika instituut

Prof Mato Knez (CIC nanoGUNE, San Sebastian, Hispaania) peab loeng- seminari kolmapäeval, 6. detsembril 2017 algusega 10.15 TÜ füüsika instituudis, Physicum, aud B103.

Loeng-seminari teema:
“Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Diskussion ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 04.12.17-07.12.17 TÜ füüsika instituudis kiletehnoloogia laboris.

Info:
prof Väino Sammelselg  vaino.sammelselg@ut.ee
dr Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

nov. 28

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus 30.11.17 ja 07.12.17

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)
AEG: 30.11.17 ja 07.12.17
KOHT: Chemicum, Ravila 14a
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, DevelopDesign, konsultant, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.

KOOLITUSE PROGRAMM
30.11.2017, Chemicum, 1006 (nõupidamisruum)

9.15-9.30 Registreerumine ja hommikukohv ( Chemicumi kohvikus).
9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00- 15.15 Kohvipaus
15.15 – 17.00 Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine. Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

07.12.2017 Chemicum ruum 1006 ja 3070 (III korrus)

9.15-9.30 Hommikukohvi
9.30-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, kuulajate vastupanuga toimetulek.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-15.00 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutuse analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek.
15.00-15.15. Kohvipaus
15.15- 16.30 Arutelud, individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

INFO: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

nov. 22

Guest lectures on “Flavor perception in cats“ Prof. Andy Taylor

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022”

GRADUATE SCHOOL FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

 

Guest lectures on

“Flavor perception in cats“

Prof. Andy Taylor

Faculty of Science, University of Nottingham, UK

 

 

Date:        November 24, 2017

Location:      Tallinn University of Technology (Ehitajate tee 5, Tallinn)

Room:           SOC-213

Time:             11:00 to 12:00

 

Discussions and consultations with FMTDK PhD students and supervisors

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

nov. 21

Dr Sergey D. Varfolomeev “Supercomputer technologies in biocatalysis – new level of view on molecular mechanisms and applications”

Kolmapäeval, 22. novembril 2017 algusega 10:15 toimub TÜ keemia instituudis (Ravila 14a, Chemicum) aud 1020 loeng-seminar teemal  “Supercomputer technologies in biocatalysis – new level of view on molecular mechanisms and applications”.

Esineb dr Sergey D. Varfolomeev, N.M. Emanuel Institute for Biochemical Physics of RAS, M.V. Lomonossov Moscow State University, Russia.

Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 20.11-24.11.17 orgaanilise keemia õppetoolis.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee, prof Jaak Järv jaak.jarv@ut.ee

Lühiresümee:
During the late decade, due to the efficient development of supercomputer computational technologies, the essential progress has been reached in the area of modeling the molecular-dynamic processes, including the study of elementary processes in catalysis.
A principally important progress has been obtained in the research of molecular mechanisms of catalysis by enzymes. The methods of molecular mechanics, molecular dynamics, quantum chemistry, turned to be highly prolific in deciphing the elementary processes in the catalytic cycle of protein catalysis. The following problems are analysed in the report:
– Current status of molecular mechanics and molecular dynamics of protein molecules.
– Information of entropy approaches to the analysis of the structure of enzymes with identification of the members of the catalytic process and of the critical positions in the protein structure ensuring the formation of functional active sites,
– Molecular-mechanical approaches to the search for effective interaction ligand-active center, the development and use of dockingprocedures,
– Molecular-dynamic methods of analysis of the interaction of ligand-active center and protein-protein interactions,
– Combination methods of quantum chemistry and molecular mechanics (QM / MM approach) to describe the elementary stages and the complete catalytic cycle,
-Modeling of the complete catalytic cycle, the search for the extrema on the surface of the potential and free energy; identification and visualization of structures of all intermediate compounds and transition states, the assessment of the rate constants of all elementary steps of the catalytic cycle,
– Allosteric interactions in regulating the catalytic activity,
– The problem of the molecular polymorphism of human proteins with the analysis of the influence of the substitution of individual amino acids in the enzyme structure to its catalytic activity.
General approaches are analyzed to study the examples of specific enzymatic reactions, including serine proteases, acetylcholine- and buterylcholineesterases, N-acetylaspartase of human brain. The authors likewise discussed in the report the supercomputing applications in molecular medicine and designing drugs.

nov. 15

FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS 17. 11. 2017

ASTRA “TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022”
FUNKTSIONAALSETE MATERJALIDE JA TEHNOLOOGIATE DOKTORIKOOL
FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS
17. nov. 2017, MEKTORY, TTÜ

8:45 – 9:00 Registreerumine
9:00 – 9:40 TTÜ teadusprorektor, prof Renno Veinthal „Doktoriõppe reform TTÜ-s“
9:40 – 10:10 Prof. Jakob Kübarsepp „Doktoriõppe hea tava TTÜ-s“
10:10 – 10:40 Prof. Priit Kulu „Hea teaduse tava“
10:40 – 11:20 Ilona Oja Acik „FMTDK 2017/2018 eelarve ja tegevused“
„FMTDK doktorantide küsitluse kokkuvõte“
Küsitluse eesmärk oli saada doktorantidelt informatsiooni juhendamise ja doktoriõppe kohta, samuti doktorantide karjääriplaneerimise võimaluste ja oskuste kohta.

11:20-11:30 Kohvipaus
11:30- 13:00 Mari-Liis Järg, Ülle Velt, DevelopDesign OÜ „Juhendamise psühholoogia alused“
13:00- 13:45 Lõuna
13:45- 15:00 SEMINAR: Juhendajalt – Juhendajale

okt. 25

GSFMT AUTUMN SEMINAR 2017 “NANOMATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGY”

 

“NANOMATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGY”

November 15-16, 2017 Pühajärve SPA Hotel

 

PROGRAM

Wednesday November 15, 2017

 

Leave Tartu to Pühajärve, Ravila 14a, CHEMICUM,  at  9.15

10:15 – 10:45               Registration , coffee

10:45 – 11:00               Opening of the Seminar, prof Enn Lust

 

Lectures and discussion, moderator  prof. Enn Lust

11:00 – 12:00               Dr Rünno Lõhmus, Institute of Physics, University of Tartu. “Nanomanipulation as Powerful Material Characterization Technique”

12:00 – 13:00               Dr Arri Priimägi, Tampere University of Technology, Finland.

”Moving Polymers with Light”

13:00 – 14:00               Lunch

Lectures and discussion

14:00 – 15:00               Dr Malle Krunks, Tallinn University of Technology.

                                   “Modern Materials for Photovoltaics”

15:00 – 16:00               Dr Tatsiana Burankova, Paul Scherrer Institute, Germany. “Quasielastic Neutron Scattering for the Investigation of Stochastic Motion in Solids and Liquids”

16:00 – 16:30               Coffee

Lectures and discussion, moderators prof Jaak Kikas , prof Marco Kirm

16:30 – 17:30               Prof. Enn Lust, Institute of Chemistry, University of Tartu.

” In Situ / Operando Methods in Electrochemistry”

17:30 – 18:30               Dr. Suzanne Zoö Fisher, European Spallation Source, Lund, Sweden. “ESS : Current Status and Life Science Research Opportunities”

18:30 – 19:30               Dinner

19:30 – 21:00                Workshop , dr Jaanus Eskusson

19:30 – 20: 30                Meeting of GSFMT Council

Thursday  November 16, 2017

9:00                         Breakfast

Lectures and discussion, moderators prof Enn Lust, prof Jaak Kikas

10:00 – 11:00                Dr. Sebastian Jaksch, Foschungszentrum Jülich. “Phospholipids: an Example for Small- Angle Neutron Scattering on Soft Matter”

11:00 – 11:15              Coffee

11:15 – 12:15              Ronald Väli, Ph.D student, Institute of Chemistry, University of Tartu.

Development of Na-ion Batteries”

12:15 – 13:15              Lunch

13:15 – 14:15              Ove Oll, Ph.D student, Institute of Chemistry, University of Tartu. “Applicability of Fundamental Studies in Electrochemistry”

14:15 – 15:15              Sander Ratso, Ph.D student, Institute of Chemistry, University of Tartu

                                    “Nanomaterials as Non-Precious Metal Catalysts for Polymer

                                     Electrolyte Fuel Cell Application”         

15:15 – 15:45                Closing of the GSFMT Autumn Seminar, coffee

16:00                             Leave Pühajärve to Tartu

okt. 11

Dr SERGII PYLYPKO „SOLID OXIDE CELLS: principle, benefits, problems”

Tartu University ASTRA project PER ASPERA Graduate
School of Functional Materials and Technologies (GSFMT-
FMTDK), Institute of Chemistry, Elcogen AS

Dr SERGII PYLYPKO
ELCOGEN AS
„SOLID OXIDE CELLS: principle, benefits, problems”

October 18, 2017 at 12.15

CHEMICUM, Ravila 14,a aud.1021

Coffee break at 13.30 Chemicum
Discussion and consultations with GSFMT PhD students and supervisors in the laboratory of physical chemistry 5009-5041.

Info:
prof Enn Lust enn.lust@ut.ee
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

sept. 19

GSFMT AUTUMN – SEMINAR 2017 „NANOMATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGY”

Tartu University ASTRA project PER ASPERA Graduate School of Functional Materials and Technologies (GSFMT- FMTDK), Institute of Chemistry, Institute of Physics

GSFMT AUTUMN – SEMINAR 2017

„NANOMATERIALS FOR MODERN TECHNOLOGY”

November 15-16, 2017 PÜHAJÄRVE SPA HOTEL, Otepää

Registration  till  October 31, 2017

Lilli Paama   e-mail  lilli.paama@ut.ee

Info:  prof Enn Lust  enn.lust@ut.ee
Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

Vanemad postitused «