mai 11

Dr. Adama Marie Sesay loeng-seminar “Development of biosensors for monitoring health biomarkers”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK),
TÜ keemia instituut, TÜ füüsika instituut

Esmaspäeval, 14. mail 2018 algusega 11.15 TÜ keemia instituudis, CHEMICUM Ravila 14 a, aud 1022

LOENG- SEMINAR

“Development of biosensors for monitoring health biomarkers”

Dr. Adama Marie Sesay

Unit of Measurement Technology, Kajaani University Consortium, University of Oulu
Finland

Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 13.05.18-17.05.18 bioorgaanilise keemia õppetoolis.

Info:

dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
dr Toonika Rinken toonika.rinken@ut.ee

mai 02

FMTDK juhendajate koolitus “JUHENDAMISE PSÜHHOLOOGIA”

FMTDK juhendajate koolitus “JUHENDAMISE PSÜHHOLOOGIA” 11.05.18, Chemicum, Ravila 14a, ruum 3070.
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.
KOOLITUSE PROGRAMM (rühma suurus 12 inimest)

11.05.2018, Ravila 14a, Chemicum, ruum 3070
k.9.15-9.30 registreerumine ja hommikukohvi ( Chemicumi kohvikus).
k.9.30-13.00 I blokk:
Koolituse sisu:
• Inimese arendamise käsitlusi; juhendaja ja juhendatava rollid, erisused juhendamise erinevates faasides;
• Juhendaja isiksus;
• Juhendamiseks/arendamiseks sobiva õhkkonna ja suhete kujundamine, juhendamiskokkulepe;
• Kontakti-ja kuulamisoskused kui arendamisel/juhendamisel vajalikud baasilised suhtlemisoskused.
k.13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
k.13.45-17.00 II blokk:
Koolituse sisu:
• Eesmärgistamise ja reflektsiooni tähtsus juhendamisel;
• Arengutakistused ja keerulised olukorrad juhendamisel
• Tagasiside andmine ja toetamine juhendamisprotsessis.
Kohvipaus 15.00- 15.15
Koolituse tulemusena valdavad osalejad paremini oma rolli juhendajana , oskavad teadlikumalt toetada juhendavate arengut ning olla neile tõhusamaks partneriks, motiveerijaks ja tagasisidestajaks.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

märts 26

Intellectual property training course , March 29, and April 5, 2018

2 days training course + homework (individual or teamwork) about patent studies or about patent claim drafting (invention chosen by the doctoral student or given by the lecturer)

Dates: Thursday, March 29, 2018 and Thursday, April 5, 2018

Time: 10:00-13:30

Room: SOC-214

Location: TTÜ (Ehitajate tee 5, Tallinn)

Lecturer: Mart Enn Koppel, European and Estonian Patent, Trade Mark and Design Attorney, Patent Bureau Koppel.

 

Lectures and exercises cover the following themes:

Patent– why and for what?

What is a patent? What can be patented (what is an invention). How patent is obtained. What are the rights of a patent owner, how these rights can be used (university and patents, patents and open innovation).

Patent application. Parts of the patent application.

Patent claims, description of the invention (title, technical field, the state of art, the subject matter of the invention, examples of using the invention), and figures; how to read and understand patent application (US vs. Europe vs. other countries), how to compose and write a patent application.

Patent information search.

Patent databases, types of patent documents (patent application vs. patent), patent family, types and ways of patent searches, analysis and presentation of the search results, practical exercise.

How to collaborate with a Patent Attorney?

 

 

Contact/Further information: Ilona Oja Acik (ilona.oja@ttu.ee, 6203369)

veebr. 07

Dr. JĀNIS LOČSi loeng-seminar “Biomaterials R&D from bench to bedside at Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials and Innovations and Development Centre of Riga Technical University”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK),
TÜ füüsika instituut, TÜ keemia instituut

Dr JĀNIS LOČS
Riga Technical University,
Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre

LOENG- SEMINAR

“Biomaterials R&D from bench to bedside at Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials and Innovations and Development Centre of Riga Technical University ”

 

toimub esmaspäeval, 12. veebruaril 2018 algusega 14.15 TÜ füüsika instituudis, Physicum, aud A 102

Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 11.02.18-12.02.18 TÜ füüsika instituudis nanostruktuuride füüsika laboris.

Info:
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
dr Martin Järvekülg martin.jarvekylg@ut.ee

veebr. 07

Loeng-seminar “TAASTUVENERGIA ARENDAMINE”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK),
TÜ keemia instituut, TÜ füüsika instituut

LAURI ULM
Eesti Energia AS, Arendusteenistus
Uued energialahendused. Taastuvenergia arendusjuht
LOENG- SEMINAR
“TAASTUVENERGIA ARENDAMINE”

toimub kolmapäeval, 14. veebruaril 2018 algusega 12.15

TÜ keemia instituudis, Chemicum, Ravila 14a, aud 1021

Kohvipaus kell 13.30

Kell 14.30-15.30 diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 14.02.18 TÜ keemia instituudi füüsikalise keemia õppetoolis.

Info:

prof. Enn Lust enn.lust@ut.ee
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

jaan. 04

FMTDK teaduskonverents 2018

FMTDK teaduskonverents 2018 toimub 7-8 märtsil 2018 Tallink Spa & Konverentsi Hotellis (Sadama 11a, Tallinn).
Konverentsile registreerimine ja konverentsiteeside esitamine on avatud kuni 11.02.2018 läbi registreerimisvormi: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Konverentsiteesid peavad olema vormistatud näidise järgi.
Suulised ettekanded (20 min) valitakse FMTDK nõukogu poolt. Sellel aastal palume ka kõigil posterettekannete esitajatel teha lühike suuline ettekanne (3-4 min).

GSFMT Scientific conference 2018 will be held at Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn) from March 7- 8, 2018.
Registration to the confernece and abstract submission is open until Feb 11, 2018 through the web-link: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Abstract should be written according to the abstract guidlines.
Oral presentations (20 min) will be selected by the FMTDK council. This year all POSTER PRESENTERS are requested to make a short oral presentation (3-4 min.).

dets. 13

Prof. Petri Pihko ” What can we design in organocatalysis?“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

Guest lecture on

What can we design in organocatalysis?“

Prof. Petri Pihko,

University of Jyväskylä, Department of Chemistry, Finland

 

Date:             December 14, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:            SCI-109

Time:             16:30

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 13

Assoc. Prof. Michael Pittelkow “Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

 

Guest lecture on

“Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“
Assoc. Prof. Michael Pittelkow,

Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

Date:             December 13, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:           SCI-109

Time:             12:00 to 13:30

 

 

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 04

Prof Mato Knez loeng-seminar “Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK), TÜ füüsika instituut

Prof Mato Knez (CIC nanoGUNE, San Sebastian, Hispaania) peab loeng- seminari kolmapäeval, 6. detsembril 2017 algusega 10.15 TÜ füüsika instituudis, Physicum, aud B103.

Loeng-seminari teema:
“Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Diskussion ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 04.12.17-07.12.17 TÜ füüsika instituudis kiletehnoloogia laboris.

Info:
prof Väino Sammelselg  vaino.sammelselg@ut.ee
dr Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

nov. 28

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus 30.11.17 ja 07.12.17

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)
AEG: 30.11.17 ja 07.12.17
KOHT: Chemicum, Ravila 14a
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, DevelopDesign, konsultant, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.

KOOLITUSE PROGRAMM
30.11.2017, Chemicum, 1006 (nõupidamisruum)

9.15-9.30 Registreerumine ja hommikukohv ( Chemicumi kohvikus).
9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00- 15.15 Kohvipaus
15.15 – 17.00 Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine. Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

07.12.2017 Chemicum ruum 1006 ja 3070 (III korrus)

9.15-9.30 Hommikukohvi
9.30-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, kuulajate vastupanuga toimetulek.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-15.00 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutuse analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek.
15.00-15.15. Kohvipaus
15.15- 16.30 Arutelud, individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

INFO: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

Vanemad postitused «