«

»

jaan. 27

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus 09.02.17 ja 22.02.17

TOIMUMISE KOHT: Chemicum, Ravila 14a
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase
RÜHMA SUURUS:12 inimest

09.02.2017 Chemicum 1006

(nõupidamisruum)
9.15-9.30 registreerumine ja hommikukohv (Chemicumi kohvikus).

9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.
Esinemise alustamine, enda esitlemine,kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-17.00 II blokk:Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00-15.15 Kohvipaus
Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine.Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

22.02.2017 Chemicum ruum 3070 (III korrus)

9.00-9.15 hommikukohv
9.15-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine,ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, vastupanuga toimetulek.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-16.30 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutus ja analüüs jätkub.Esinemishirm ja sellega toimetulek. Ettevalmistamata esinemine (nt meedias).
15.00-15.15 kohvipaus
Arutelud,individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee