«

»

nov. 15

FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS 17. 11. 2017

ASTRA “TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022”
FUNKTSIONAALSETE MATERJALIDE JA TEHNOLOOGIATE DOKTORIKOOL
FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS
17. nov. 2017, MEKTORY, TTÜ

8:45 – 9:00 Registreerumine
9:00 – 9:40 TTÜ teadusprorektor, prof Renno Veinthal „Doktoriõppe reform TTÜ-s“
9:40 – 10:10 Prof. Jakob Kübarsepp „Doktoriõppe hea tava TTÜ-s“
10:10 – 10:40 Prof. Priit Kulu „Hea teaduse tava“
10:40 – 11:20 Ilona Oja Acik „FMTDK 2017/2018 eelarve ja tegevused“
„FMTDK doktorantide küsitluse kokkuvõte“
Küsitluse eesmärk oli saada doktorantidelt informatsiooni juhendamise ja doktoriõppe kohta, samuti doktorantide karjääriplaneerimise võimaluste ja oskuste kohta.

11:20-11:30 Kohvipaus
11:30- 13:00 Mari-Liis Järg, Ülle Velt, DevelopDesign OÜ „Juhendamise psühholoogia alused“
13:00- 13:45 Lõuna
13:45- 15:00 SEMINAR: Juhendajalt – Juhendajale