«

»

aug. 22

Prof dr Richard Alen Engh “Protein kinase crystallography for drug design: exploiting target flexibility”

Prof dr Richard Alen Engh’i (UiT Arctic University of Norway, Department of Chemistry, Norwegian Structural Biology Centre, Norway) loeng-seminar teemal “Protein kinase crystallography for drug design: exploiting target flexibility”
toimub kolmapäeval, 29. augustil 2018 algusega 14.15 TÜ keemia instituudis, CHEMICUM Ravila 14a, aud 1022
Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 28.08.18-30.08.18 bioorgaanilise keemia õppetoolis
Info:
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
dr Darja Lavõgina darja.lavogina@ut.ee