«

»

märts 05

Prof JOACHIM JOSE loeng “Autodisplay – a versatile tool for drug discovery, biocatalysis and molecular screening”

15.03.2019 kell 10.15 

FMTDK loeng -seminar
Prof JOACHIM JOSE,
Institute of Pharmaceutical Chemistry, University of Münster, Germany
“Autodisplay – a versatile tool for drug discovery, biocatalysis and molecular screening”
Koht:
Tartu Ülikool,keemia instituut, Ravila 14a, Tartu
CHEMICUM aud. 1020.

Konsultatsioonid FMTDK doktorantidele ja juhendajatele TÜ füüsika instituudi nanostruktuuride füüsika laboris 13.03.-15.03.2019.

Info:
Dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
Dr Erki Enkvist erki.enkvist@ut.ee