«

»

okt. 22

FMTDK loeng -seminar “Jääkpuidu väärindamine biomaterjalideks ja biokemikaalideks”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA

Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

Loeng -seminar

“Residual wood valorization tobiomaterials and biochemicals”
“Jääkpuidu väärindamine biomaterjalideks ja biokemikaalideks”

KARL PEEBO,

Graanul Biotech OÜ, ELi projektide koordinaator

Aeg:

01.11.2019 kell 11.00

Ravila 14 a, Chemicum aud.1022

Teadust ja ettvõtlust populariseeriv üritus, koostöös Eesti ettevõtetega.

Kohvipaus, arutelud  kell 12-13 Chemicumi fuajees.

Konsultatsioonid FMTDK doktorantidele ja juhendajatele TÜ keemia instituudi orgaanilise keemia õppetoolis 01.11.2019.

Info:

dr Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

dr Siim Salmar siim.salmar@ut.ee