«

»

sept. 30

Neljas vesiniku päev” Vesiniku ja vesiniktehnoloogia seadmete arendamine Tartu Ülikooli keemia instituudis”

08.10.2020 kell 14.00,
Chemicum, aud.1020.
Teadust ja ettevõtlust populariseeriv üritus.

PÄEVAKAVA
14.00-14.10 prof Enn Lust, Päeva avamine.
14.10-14.40 PhD Ove Oll “Vesiniku roll maailma tehnoloogia neljandas revolutsioonis”

14.40-15.00 PhD Rasmus Palm, “Uudsed lahendused vesiniku ohutuks salvestamiseks ”

15.00-15.20 Anu Adamson,magistrant, ”Turbast sünteesitud süsinik kui Na-ioon patareide oluline komponent”
15.20-15.40 Patrik Teppor,doktorant “Polümeerelektrolüüt-membraankütuse-
elementide hetkeseis”

15.40-16.00 KOHVIPAUS

16.00-16.20 Ove Korjus, doktorant “Tahkeoksiid-kütuseelementide materjalide süntees ja uurimine”
16.20-16.40 PhD Gunnar Nurk”CO2 utliseerimise võimalused elektrokeemilistes reaktorites”
16.40-17.00 Rait Kanarbik,doktorant “Energia salvestuskompleksi arendamine Chemicumis”

17.00-17.20 Timo Suslov, abilinnapea”Vesiniktehnoloogia rakendamisvõimalused Keilas”

17.20-17.40 Jaanus Tamm, projektijuht “Tartu plaanid vesiniktehnoloogia kiireks juurutamiseks”
17.40-18.00 DISKUSSIOON: Vesinik on tulnud, et jääda ja muuta maailma revolutsiooniliselt