«

»

jaan. 14

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus

21.01.2022 ja 28.01.2022,

Chemicum, Ravila 14a, Tartu.

KOOLITAJA:
Mari-Liis Järg, juhtiv koolitaja, DevelopDesign®, VLA Konsult OÜ, täiskasvanute koolitaja, täiskasvanukoolitaja-suhtlemistreeneri kutsetunnistus EKR 7 tase,
Koolitust viivad läbi kaks koolitajat.
Rühma suurus:10 doktoranti.

KOOLITUSE PROGRAMM

21.01.2022
Chemicum ruum 3070 (III korrus), 1006

9.00 – 9.30 Registreerumine ja hommikukohv,Chemicumi fuajee.
9.30 – 13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine. Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00 – 13.45 LÕUNASÖÖK- CHEMICUM
13.45 – 17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00 – 15.15 Kohvipaus
15.15 – 17.00 Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine. Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

28.01.2022
Chemicum,ruumid 3070 ja 1006 (nõupidamisruum)

9.00 – 9.30 Hommikukohv A411
9.30 – 13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, kuulajate vastupanuga toimetulek .
13.00 – 13.45 LÕUNASÖÖK-CHEMICUM
13.45 – 15.00 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutuse analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek.
15.00 – 15.15. Kohvipaus
15.15 – 16.30 Arutelud, individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

Info:

dr Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee