veebr. 07

Dr. JĀNIS LOČSi loeng-seminar “Biomaterials R&D from bench to bedside at Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials and Innovations and Development Centre of Riga Technical University”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA
Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK),
TÜ füüsika instituut, TÜ keemia instituut

Dr JĀNIS LOČS
Riga Technical University,
Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre

LOENG- SEMINAR

“Biomaterials R&D from bench to bedside at Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials and Innovations and Development Centre of Riga Technical University ”

 

toimub esmaspäeval, 12. veebruaril 2018 algusega 14.15 TÜ füüsika instituudis, Physicum, aud A 102

Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 11.02.18-12.02.18 TÜ füüsika instituudis nanostruktuuride füüsika laboris.

Info:
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
dr Martin Järvekülg martin.jarvekylg@ut.ee

veebr. 07

Loeng-seminar “TAASTUVENERGIA ARENDAMINE”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK),
TÜ keemia instituut, TÜ füüsika instituut

LAURI ULM
Eesti Energia AS, Arendusteenistus
Uued energialahendused. Taastuvenergia arendusjuht
LOENG- SEMINAR
“TAASTUVENERGIA ARENDAMINE”

toimub kolmapäeval, 14. veebruaril 2018 algusega 12.15

TÜ keemia instituudis, Chemicum, Ravila 14a, aud 1021

Kohvipaus kell 13.30

Kell 14.30-15.30 diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 14.02.18 TÜ keemia instituudi füüsikalise keemia õppetoolis.

Info:

prof. Enn Lust enn.lust@ut.ee
dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

jaan. 04

FMTDK teaduskonverents 2018

FMTDK teaduskonverents 2018 toimub 7-8 märtsil 2018 Tallink Spa & Konverentsi Hotellis (Sadama 11a, Tallinn).
Konverentsile registreerimine ja konverentsiteeside esitamine on avatud kuni 11.02.2018 läbi registreerimisvormi: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Konverentsiteesid peavad olema vormistatud näidise järgi.
Suulised ettekanded (20 min) valitakse FMTDK nõukogu poolt. Sellel aastal palume ka kõigil posterettekannete esitajatel teha lühike suuline ettekanne (3-4 min).

GSFMT Scientific conference 2018 will be held at Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn) from March 7- 8, 2018.
Registration to the confernece and abstract submission is open until Feb 11, 2018 through the web-link: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Abstract should be written according to the abstract guidlines.
Oral presentations (20 min) will be selected by the FMTDK council. This year all POSTER PRESENTERS are requested to make a short oral presentation (3-4 min.).

dets. 13

Prof. Petri Pihko ” What can we design in organocatalysis?“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

Guest lecture on

What can we design in organocatalysis?“

Prof. Petri Pihko,

University of Jyväskylä, Department of Chemistry, Finland

 

Date:             December 14, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:            SCI-109

Time:             16:30

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 13

Assoc. Prof. Michael Pittelkow “Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

 

Guest lecture on

“Discoveries Using Dynamic Combinatorial Chemistry biotin[n]uril macrocycles“
Assoc. Prof. Michael Pittelkow,

Department of Chemistry, University of Copenhagen, Denmark

Date:             December 13, 2017

Location:      Tallinn University of Technology, School of Science (Akadeemia tee 15, Tallinn)

Room:           SCI-109

Time:             12:00 to 13:30

 

 

 

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

dets. 04

Prof Mato Knez loeng-seminar “Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK), TÜ füüsika instituut

Prof Mato Knez (CIC nanoGUNE, San Sebastian, Hispaania) peab loeng- seminari kolmapäeval, 6. detsembril 2017 algusega 10.15 TÜ füüsika instituudis, Physicum, aud B103.

Loeng-seminari teema:
“Functional hybrid materials by atomic layer deposition and derived processes”

Diskussion ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 04.12.17-07.12.17 TÜ füüsika instituudis kiletehnoloogia laboris.

Info:
prof Väino Sammelselg  vaino.sammelselg@ut.ee
dr Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

nov. 28

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus 30.11.17 ja 07.12.17

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)
AEG: 30.11.17 ja 07.12.17
KOHT: Chemicum, Ravila 14a
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, DevelopDesign, konsultant, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.

KOOLITUSE PROGRAMM
30.11.2017, Chemicum, 1006 (nõupidamisruum)

9.15-9.30 Registreerumine ja hommikukohv ( Chemicumi kohvikus).
9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00- 15.15 Kohvipaus
15.15 – 17.00 Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine. Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

07.12.2017 Chemicum ruum 1006 ja 3070 (III korrus)

9.15-9.30 Hommikukohvi
9.30-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, kuulajate vastupanuga toimetulek.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-15.00 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutuse analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek.
15.00-15.15. Kohvipaus
15.15- 16.30 Arutelud, individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

INFO: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

nov. 22

Guest lectures on “Flavor perception in cats“ Prof. Andy Taylor

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022”

GRADUATE SCHOOL FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (FMTDK)

 

Guest lectures on

“Flavor perception in cats“

Prof. Andy Taylor

Faculty of Science, University of Nottingham, UK

 

 

Date:        November 24, 2017

Location:      Tallinn University of Technology (Ehitajate tee 5, Tallinn)

Room:           SOC-213

Time:             11:00 to 12:00

 

Discussions and consultations with FMTDK PhD students and supervisors

Further information: Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

nov. 21

Dr Sergey D. Varfolomeev “Supercomputer technologies in biocatalysis – new level of view on molecular mechanisms and applications”

Kolmapäeval, 22. novembril 2017 algusega 10:15 toimub TÜ keemia instituudis (Ravila 14a, Chemicum) aud 1020 loeng-seminar teemal  “Supercomputer technologies in biocatalysis – new level of view on molecular mechanisms and applications”.

Esineb dr Sergey D. Varfolomeev, N.M. Emanuel Institute for Biochemical Physics of RAS, M.V. Lomonossov Moscow State University, Russia.

Diskussioon ja konsultatsioonid FMTDK doktorantide ja juhendajatega 20.11-24.11.17 orgaanilise keemia õppetoolis.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee, prof Jaak Järv jaak.jarv@ut.ee

Lühiresümee:
During the late decade, due to the efficient development of supercomputer computational technologies, the essential progress has been reached in the area of modeling the molecular-dynamic processes, including the study of elementary processes in catalysis.
A principally important progress has been obtained in the research of molecular mechanisms of catalysis by enzymes. The methods of molecular mechanics, molecular dynamics, quantum chemistry, turned to be highly prolific in deciphing the elementary processes in the catalytic cycle of protein catalysis. The following problems are analysed in the report:
– Current status of molecular mechanics and molecular dynamics of protein molecules.
– Information of entropy approaches to the analysis of the structure of enzymes with identification of the members of the catalytic process and of the critical positions in the protein structure ensuring the formation of functional active sites,
– Molecular-mechanical approaches to the search for effective interaction ligand-active center, the development and use of dockingprocedures,
– Molecular-dynamic methods of analysis of the interaction of ligand-active center and protein-protein interactions,
– Combination methods of quantum chemistry and molecular mechanics (QM / MM approach) to describe the elementary stages and the complete catalytic cycle,
-Modeling of the complete catalytic cycle, the search for the extrema on the surface of the potential and free energy; identification and visualization of structures of all intermediate compounds and transition states, the assessment of the rate constants of all elementary steps of the catalytic cycle,
– Allosteric interactions in regulating the catalytic activity,
– The problem of the molecular polymorphism of human proteins with the analysis of the influence of the substitution of individual amino acids in the enzyme structure to its catalytic activity.
General approaches are analyzed to study the examples of specific enzymatic reactions, including serine proteases, acetylcholine- and buterylcholineesterases, N-acetylaspartase of human brain. The authors likewise discussed in the report the supercomputing applications in molecular medicine and designing drugs.

nov. 15

FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS 17. 11. 2017

ASTRA “TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022”
FUNKTSIONAALSETE MATERJALIDE JA TEHNOLOOGIATE DOKTORIKOOL
FMTDK JUHENDAJATE KOOLITUS
17. nov. 2017, MEKTORY, TTÜ

8:45 – 9:00 Registreerumine
9:00 – 9:40 TTÜ teadusprorektor, prof Renno Veinthal „Doktoriõppe reform TTÜ-s“
9:40 – 10:10 Prof. Jakob Kübarsepp „Doktoriõppe hea tava TTÜ-s“
10:10 – 10:40 Prof. Priit Kulu „Hea teaduse tava“
10:40 – 11:20 Ilona Oja Acik „FMTDK 2017/2018 eelarve ja tegevused“
„FMTDK doktorantide küsitluse kokkuvõte“
Küsitluse eesmärk oli saada doktorantidelt informatsiooni juhendamise ja doktoriõppe kohta, samuti doktorantide karjääriplaneerimise võimaluste ja oskuste kohta.

11:20-11:30 Kohvipaus
11:30- 13:00 Mari-Liis Järg, Ülle Velt, DevelopDesign OÜ „Juhendamise psühholoogia alused“
13:00- 13:45 Lõuna
13:45- 15:00 SEMINAR: Juhendajalt – Juhendajale

Vanemad postitused «

» Uuemad postitused