Teaduse populariseerimine

XRF

21.09.-21.10.16 valmistati teadust ja FMTDK-d populariseeriv röntgenfluorestsents spektroskoopia (XRF) alane video. Materjalid valmistas ette ja video koostas Tartu Ülikooli füüsika instituudi insener ja Tartu Ülikooli keemia instituudi doktorant Maido Merisalu. Video tutvustab XRF spektroskoopia teoreetilisi aluseid ja praktilist rakendust. Video valmistamist toetati rahaliselt TÜ ASTRA projekt PER ASPERA FMTDK vahenditest.

Materjaliteadus


Materjaliteadust tutvustava video valmistamist FMTDK rahalistest vahenditest ei toetatud. Video valmistas Tartu Ülikooli füüsika instituudi insener ja Tartu Ülikooli keemia instituudi doktorant Maido Merisalu.

Fokuseeritud ioonkiire kasutamisest skaneeriva elektronmikroskoopia uuringutes

Eesti keeles:

Inglise keeles:

“Infrared vs Raman-wich is better (to analyze supercapacitors)?”
“Infrapuna vs Raman-milline on parem (superkondensaatorite analüüsimiseks)?”

Teadust ja FMTDK-d populariseeriv video

Termotuumareaktori materjali uurimine skaneeriva elektronmikroskoopia (SEM) meetodil

Eestikeelne versioon:

Inglisekeelne versioon: