aug. 09

FMTDK seminar “Development of Sustainable Technologies- Säästvate tehnoloogiate arendamine” 24.08.2023

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA TÜ keemia instituut,füüsika instituut ja Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

FMTDK seminar “Development of Sustainable Technologies- Säästvate tehnoloogiate arendamine”

24.08.2023 kell 11.00, Chemicum, aud 1020.

PROGRAMM

10.30-11.00 REGISTREERIMINE JA KOHVIPAUS

11.00-11.10 Seminari avamine, prof. Enn Lust “Activities of GSFMT 2016-2023/ FMTDK tegevustest 2016-2023.

11.10-11.40 Prof. Enn Lust, TÜ keemia instituut, “Hydrogen Technologies 2023 in the World/ Vesinikutehnoloogiad maailmas aastal 2023”.

11.40-12.10 Dr. Andi Hektor and Dr. Madis Kiisk, GScan OÜ, “Last developments of muon tomography: some illustrative examples from the startup company GScan / Müüontomograafia viimased arengud: mõned näited iduettevõttest GScan”.

12.10-12.40 Prof. Marco Kirm, TÜ füüsika instituut, ”MAX IV Laboratory – Synchrotron radiation as an inexhaustable source for researchers/MAX IV laboratoorium – Sünkrotronkiirgus kui asendamatu allikas teadlastele

12.40-13.40 LÕUNASÖÖK

13.40-14.10 Dr. Eneli Monerjan, Helmholtz-Zentrum Berlin, “Research Activities at HZB in the Department of Electrochemical Energy Storage / Lühiülevaade HZB elektrokeemiliste energiasalvestite osakonna teadustegevusest ja võimalustest”.

14.10-14.40 Dr. Rainer Küngas, OÜ Stargate Hydrogen, “Green Hydrogen saves in the Industry in Europe/ Rohevesinik päästab Euroopa tööstuse”.

14.40-15.10 Dr. Ove Oll, TÜ keemia instituut, “Ionic Liquids for Raw Materials Separation/ Ioonsed vedelikud haruldaste materjalide eraldamiseks”.

15.10-15.40 Dr. Marit Kauk-Kuusik, Tallinna Tehnikaülikool, “Emerging Horizons in Photovoltaic Technologies /Päikesepatareide tehnoloogiad: Tuleviku suunad ja oodatavad arengud”.

15.40-16.40 KOHVIPAUS, DISKUSSIOON: Doktoriõpe ja ettevõtlus.

juuli 03

GSFMT Seminar 2023

TÜ ASTRA project PER ASPERA “Institutional Development Program” 2014-2020.04.01.16-0027
GRADUATE SCHOOL OF FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (GSFMT)

GSFMT Seminar 2023
“Development of Sustainable Technologies”

August 24, 2023
Institute of Chemistry, Chemicum aud.1020

The end of GSFMT project.

Lecturers from University of Tartu, OÜ Stargate Hydrogen, National Institute of Chemical Physics and Biophysics, GScan, Tallinn University of Technology, Helmholtz-Zentrum Berlin

Further information and registration:

Dr.Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

apr. 28

GSFMT Scientific Conference 2023, 23-24 May, 2023, TARTU, V spa Conference Center, Riia 2, KVARTAL

University of Tartu, ASTRA project PER ASPERA (code 2014-2020.4.01.16-0027)
GRADUATE SCHOOL OF FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (GSFMT)
GSFMT Scientific Conference 2023, 23-24 May, 2023, TARTU,
V spa Conference Center, Riia 2, KVARTAL

Day 1; May 23
9:30-10:25 Registration and COFFEE
10:25-10:30 Opening , Prof. Enn Lust
10:30-12: 30 Oral Presentations
12:30-13:30 LUNCH
13:30-15:30 Oral Presentations
15:30-16:00 COFFEE and POSTER SESSION
16:00-17:10 Poster+ 3 min oral presentations (Room1, Room 2)
18:00-19:00 CONFERENCE DINNER
Meeting of the GSFMT Council 19:00-19:30 (Room 2)

Day 2, May 24
9:30-10:30 Oral Presentations
10:30-11:00 COFFEE, posters
12:40-13:40 LUNCH
13:40-16:00 Oral Presentations.Zoom presentations 15:20-16:00.
16:00-16:30 COFFEE , closing of the conference ( Prof Enn Lust, Dr. Toomas Plank)

Further information:
Dr. Lilli Paama lilli.paama@ut.ee
Vivian Klimušev vivian.klim@gmail.com
Dr. Toomas Plank toomas.plank@ut.ee

märts 30

GSFMT Spring School

University of Tartu ASTRA project PER ASPERA

Graduate School of Functional Materials and Technologies (GSFMT)

Institute of Chemistry, Institute of Physics

 

GSFMT Spring School

18.04.2023-20.04.2023

Kääriku Sports Center, Kääriku Village

 

PROGRAM:

18.04.2023

14.00                            Leave from TARTU, Chemicum, Ravila 14a to KÄÄRIKU

15.00                            Accommodation in Team Cabins (2)

16.00-18.30                  Seminar: “ How to write the successful publication?” Prof Ivo Leito

19.00                            DINNER , Kääriku Sport Center

 

19.04.2023

9.00                             BREAKFAST, Kääriku Sport Center

10.00-12.00                  PhD thesis writing seminar and discussions Dr Liis Siinor

12.00-13.00                  Seminar: “How to find the perfect title?” Dr Piret Pikma

14.00-15.00                  LUNCH, Kääriku Sport Center

15.00-18.00                 Seminar: Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship

Kristin Kraav, Deputy Head, Estonian Research Council

18.00-19.00                  DINNER, Kääriku Sport Center

19.00-23.00                  Group activities

 

20.04.2023

9.00                             BREAKFAST, Kääriku Sport Center

10.00-11.00                  PhD thesis writing seminar and discussions

11.30-12.00                  Vacating Team Cabins

12.00                            Leave Kääriku to TARTU, Chemicum

 

Info:

dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

dr Piret Pikma piret.pikma@ut.ee

veebr. 28

GSFMT Scientific Conference 2023

TÜ ASTRA project PER ASPERA

“Institutional Development Program for 2016-2022”

GRADUATE SCHOOL OF

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (GSFMT)

 

GSFMT Scientific Conference 2023

23-24 May, 2023

V Spa Conference Center, Riia 2, KVARTAL, Tartu

 

The registration and abstract submission starts in March 2023:

https://survey.ut.ee/index.php/324857?lang=en

from March 1 to April 25, 2023.

Oral presentations (20 min) will be selected by the GSFMT council. Poster presenters are required to make a short oral presentation (3 min).

Further information:

Dr Lilli Paama           lilli.paama@ut.ee

Vivian Klimušev       vivian.klim@gmail.com

Dr Toomas Plank    toomas.plank@ut.ee

veebr. 21

FMTDK doktorantide esinemisoskuste koolitus

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

FMTDK doktorantide  2-päevane esinemisoskuste koolitus


24.03.2023 ja 31.03.2023,
Chemicum, Ravila 14a, Tartu.

 

KOOLITAJAD:

Mari-Liis Järg, juhtiv koolitaja, DevelopDesign®, VLA Konsult UÜ, täiskasvanute koolitaja, täiskasvanukoolitaja-suhtlemistreeneri kutsetunnistus EKR 7. tase

Ülle Velt, täiskasvanute koolitaja, täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus EKR 6. tase

Koolitust viivad läbi kaks koolitajat.

Rühma suurus 10-12 doktoranti

 

KOOLITUSE PROGRAMM

24.03.2023                 

Chemicum ruum 3070 (III korrus)

9.00-9.30   Registreerumine ja hommikukohv, Chemicumi fuajee.

9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine. Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine

13.00-13.45  LÕUNASÖÖK Chemicumis

13.45-17.00  II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus)

15.00- 15.15  Kohvipaus

15.15 – 17.00 Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine

Kodutöö: 2. koolituspäevaks konverentsi ettekande ettevalmistamine.

 

31.03.2023                 

Chemicum, ruumid 3070 ja 1006 (nõupidamisruum)

9.00-9.30   Hommikukohv, Chemicumi fuajee

9.30-13.00  III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, kuulajate vastupanuga toimetulek

13.00-13.45 LÕUNASÖÖK Chemicumis

13.45-15.00  IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutuse analüüs. Esinemishirm ja sellega toimetulek

15.00-15.15  Kohvipaus

15.15-16.30   Arutelud, koolituse kokkuvõte, individuaalse arenguplaani koostamine esinejana

 

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

 

 

veebr. 15

21.02.2023 GSFMT guest lecture by Prof. Paola Vivo “Halide perovskite semiconductors for photovoltaic applications”

You are welcome to attend GSFMT guest lecture by

Prof. Paola Vivo,

Faculty of Engineering and Natural Sciences,
Tampere University
on

“Halide perovskite semiconductors for photovoltaic applications”.

 

Date:    21.02.2023

Room: U04-307 (TalTech, Ehitajate tee 5)

Time:    10:00

The lecture is organized by the Graduate School of Functional Materials and Technologies created under the auspices of the European Regional Development Fund (ASTRA “TTÜ arenguprogramm aastateks 2016-2022”, project: 2014-2020.4.01.16-0032).

Best regards,

Ilona Oja Acik

okt. 25

Guest lecture on Solid-state NMR spectroscopy for studying functional materials

ASTRA “TUT Institutional Development Program for 2016-2022” GRADUATE SCHOOL OF

FUNCTIONAL MATERIALS AND TECHNOLOGIES (GSFMT)

Guest lecture on

Solid-state NMR spectroscopy for studying functional materials

by

Dr Vytautas Klimavičius,

Institute of Chemical Physics, Vilnius University

Date:08.11.2022

Time: 10:00

Room: 109 (National Institute of Chemical Physics & Biophysics

Akadeemia tee 23, 12618 Tallinn, Estonia)

 

Further information:

Indrek Reile, indrek.reile@kbfi.ee

Ilona Oja Acik, ilona.oja@ttu.ee, 6203369

sept. 25

Kuues vesiniku päev 14.10.2022

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA TÜ keemia instituut ja Funktsionaalsete
materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

Kuues vesiniku päev

”Green Hydrogen & Decarbonisation”

14.10.2022 algusega kell 12.00,Chemicum, aud.1020.

Teadust ja ettevõtlust populariseeriv üritus.

KAVA
12.00-12.10 Päeva avamine TÜ Rektor prof.Toomas Asser või teadusprorektor Ph.D Kristjan Vassil.
12.10-12.40 Ph.D Ove Oll “Vesinikutehnoloogiad maailmas aastal 2022”.
12.40-13.10 Pr. Annely Akkermann, Riigikogu liige ,vesinikutehnoloogiate algatusrühma esimees “Eesti seadusandluse täiendamine ja juriidiline hetkeseis”.
13.10-13.40 Hr.Andres Sutt, Riigikogu liige “Kuidas leida rahastus vesiniktehnoloogia arenguks”.
13.40-14.00 Hr.Raimond Tamm, Tartu abilinnapea “Tartu eesmärgid ja suundumused taastuvenergeetikas”.
14.00-15.00 LÕUNASÖÖK (Restoran Ülikooli Kohvik), Chemicumi fuajee.
15.00-15.20 Pr.Terje Talv, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon “Tuuleelekter ja vesinik Eesti arengu veduriks”.
15.20-15.40 Pr.Hele Mai Metsal, Tallinna Sadama arendusdirektor “Vesinik ja ammoniaak kui kütused meretranspordis”.
15.40-16.00 Hr.Marek Alliksoo, Skycorp OÜ “Eesti vesinikuoru projekt”.
16.00-16.20 Hr.Sulev Alajõe, EAS,ettevõtja “Vesiniku ja hapniku roll kalakasvatuses”.
16.20-16.16.40 Ph.D Rainer Küngas, Stargate Hydrogen OÜ “Leeliselised elektrolüüserid Eestist”.
16.40-17.00 Hr.Ain Tammvere “Raadi päikeseelektri pargi arenduse hetkeseis”.
17.00-17.30 TÜ taastuvenergeetika laborite külastus.
17.30-18.00 KOHVIPAUS, Chemicumi fuajee.
DISKUSSIOON: Vesinik on tulnud, et jääda !!

aug. 30

GSFMT guest lectures 01.09.2022

You are welcome to attend GSFMT guest lectures:

Professor Drew C. Higgins

(Department of Chemical Engineering, McMaster University Hamilton, Ontario, Canada)

„Electrocatalysis for sustainably of energy and transportation”

 

Dr. Tim-Patrick Fellinger

(BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, Germany)

„On the structure of doped carbon based electrodes”

Date:    01.09.2022
Time:    10:00
Place: National Institute of Chemical Physics and Biophysics (KBFI, Akadeemia tee 23, Tallinn)
Room: A109

Vanemad postitused «