«

»

nov. 08

Esinemisoskuste koolitus

Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA raames Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK)

Koolitajad: Mari-Liis Järg, DevelopDesign, koolitaja, konsultant, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase; Ülle Velt, koolitaja, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.

Esinemisoskuste koolitus 23.11.16 ja 02.12.2016 Chemicum, Ravila 14a

KOOLITUSE PROGRAMM (rühma suurus 12 inimest)

23.11.2016 Chemicum ruum 1006 (nõupidamisruum)

9.15-9.30 Registreerimine ja hommikukohvi.

9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.

Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.

13.00-13.45 Lõnasöök

13.45-17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitamine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).

Kohvipaus kell 15.00-15.15

Esinemise lõpetamine;  näitlikustamine, materjalide kasutamine.  Kodutöö konverentsi-ettekande ettevalmistamine.

02.12.2016  Chemicum ruum 3070 (III korrus)

9.15-9.30 kohvipaus

9.30-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande
pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs.

Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, vastupanuga toimetulek.

13.00-13.45 Lõunasöök

13.45-16.30  IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine,videoharjutus ja analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek. Ettevalmistamata esinemine (nt meedias).

Kohvipaus kell 15.00-15.15.

Arutelud,  individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

Info:  Dr.Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

Doktorikooli toetab Euroopa Liit