«

»

märts 02

FMTDK doktorantide välislähetused teaduslaboritesse

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPRA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool  (FMTDK) saab lähetada 2017. aastal igas kvartalis  7 FMTDK doktoranti  uurimistöö teostamiseks välislaboritesse. Keemia instituudist sõidaks 3 doktoranti, füüsika instituudist 3 doktoranti ja tehnoloogiainstituudist 1 doktorant. Reisi kestvus kuni 10 päeva ja toetuse summa maksimaalselt 1100 eurot.

Töö eesmärk on doktoritööks vajalike mõõtmiste teostamine, mis tõstab oluliselt teie töö kvaliteeti ja kiirendab õigeaegset doktoritöö kaitsmist.

FMTDK tasub sõidukulud, majutuse, päevarahad. Suuremate kulude osas peaks olema ka juhendajapoolne toetus. Kõik mitteabikõlbulikud kulud ( käibemaks) tasub Eesti poolne juhendaja.

Samuti on tähtis esmalt kasutada Dora Pluss ja Kristjan Jaagu stipendiumide võimalusi.

Vajalik on: kutse olemasolu välislaborist; välislähetuse lõpus esitatakse tegevuse aruanne (1 A4 lk). Aruandes tuleb kirjutada ,et antud lähetus oli seotud Ph.D töö tähtaegse valmimisega.

Lähetuskorraldusele tuleb kindlasti märkida, et lähetus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA raames.

Reisi toimumise üle otsustab FMTDK juhtkond.

Artikli, konverentsi teeside jne puhul  tuleb avaldada tänu TÜ ASTRA projektile PER ASPERA:

„This work has been /partially/supported by ASTRA project PER ASPERA, Graduate School of Functional Materials and Technologies receiving funding from the European Regional Development Fund under project in University of Tartu, Estonia „

Reisi planeerimisel palun võtta ühendust Lilli Paamaga lilli.paama@ut.ee , tel 7375251, 5290180.