«

»

jaan. 04

FMTDK teaduskonverents 2018

FMTDK teaduskonverents 2018 toimub 7-8 märtsil 2018 Tallink Spa & Konverentsi Hotellis (Sadama 11a, Tallinn).
Konverentsile registreerimine ja konverentsiteeside esitamine on avatud kuni 11.02.2018 läbi registreerimisvormi: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Konverentsiteesid peavad olema vormistatud näidise järgi.
Suulised ettekanded (20 min) valitakse FMTDK nõukogu poolt. Sellel aastal palume ka kõigil posterettekannete esitajatel teha lühike suuline ettekanne (3-4 min).

GSFMT Scientific conference 2018 will be held at Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn) from March 7- 8, 2018.
Registration to the confernece and abstract submission is open until Feb 11, 2018 through the web-link: https://sisu.ut.ee/fmtdk/node/17887
Abstract should be written according to the abstract guidlines.
Oral presentations (20 min) will be selected by the FMTDK council. This year all POSTER PRESENTERS are requested to make a short oral presentation (3-4 min.).