«

aug. 09

FMTDK seminar “Development of Sustainable Technologies- Säästvate tehnoloogiate arendamine” 24.08.2023

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA TÜ keemia instituut,füüsika instituut ja Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool (FMTDK)

FMTDK seminar “Development of Sustainable Technologies- Säästvate tehnoloogiate arendamine”

24.08.2023 kell 11.00, Chemicum, aud 1020.

PROGRAMM

10.30-11.00 REGISTREERIMINE JA KOHVIPAUS

11.00-11.10 Seminari avamine, prof. Enn Lust “Activities of GSFMT 2016-2023/ FMTDK tegevustest 2016-2023.

11.10-11.40 Prof. Enn Lust, TÜ keemia instituut, “Hydrogen Technologies 2023 in the World/ Vesinikutehnoloogiad maailmas aastal 2023”.

11.40-12.10 Dr. Andi Hektor and Dr. Madis Kiisk, GScan OÜ, “Last developments of muon tomography: some illustrative examples from the startup company GScan / Müüontomograafia viimased arengud: mõned näited iduettevõttest GScan”.

12.10-12.40 Prof. Marco Kirm, TÜ füüsika instituut, ”MAX IV Laboratory – Synchrotron radiation as an inexhaustable source for researchers/MAX IV laboratoorium – Sünkrotronkiirgus kui asendamatu allikas teadlastele

12.40-13.40 LÕUNASÖÖK

13.40-14.10 Dr. Eneli Monerjan, Helmholtz-Zentrum Berlin, “Research Activities at HZB in the Department of Electrochemical Energy Storage / Lühiülevaade HZB elektrokeemiliste energiasalvestite osakonna teadustegevusest ja võimalustest”.

14.10-14.40 Dr. Rainer Küngas, OÜ Stargate Hydrogen, “Green Hydrogen saves in the Industry in Europe/ Rohevesinik päästab Euroopa tööstuse”.

14.40-15.10 Dr. Ove Oll, TÜ keemia instituut, “Ionic Liquids for Raw Materials Separation/ Ioonsed vedelikud haruldaste materjalide eraldamiseks”.

15.10-15.40 Dr. Marit Kauk-Kuusik, Tallinna Tehnikaülikool, “Emerging Horizons in Photovoltaic Technologies /Päikesepatareide tehnoloogiad: Tuleviku suunad ja oodatavad arengud”.

15.40-16.40 KOHVIPAUS, DISKUSSIOON: Doktoriõpe ja ettevõtlus.