Nõukogu

TÜ ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad (FMTDK) nõukogu

Ülikoolide vahelise koostööleppe LISA 3,
Doktorikoolide nõukogude koosseis 16.06.2016

1. Andi Hektor, KBFI, vanemteadur
2. Raivo Stern, KBFI, juhtivteadur
3. Jane Paju, Molycorp Silmet, arendusjuht
4. Andres Öpik, TTÜ materjaliteaduste instituudi füüsikalise keemia õppetooli juhataja, professor
5. Fjodor Sergejev, TTÜ , materjalitehnika instituudi direktor, dotsent
6. Tõnu Laas,TLÜ, loodus-ja terviseteaduste instituudi rakendusfüüsika professor
7. Enn Lust, TÜ,professor, keemia instituudi direktor, FMTDK nõukogu esimees
8. Jaak Kikas, TÜ, professor, füüsika instituudi direktor
9. Kalle Kukk, AS Elering, strateegiajuht

Lilli Paama, TÜ FMTDK projektijuht
Ilona Oja Acik TTÜ FMTDK projektijuht