Teaduse populariseerimine

“Supercapacitor – how to make, for a greener future”

“Ionic liquids for energy storage and conversion – DIY”

“Let’s make some fuel cells – PEM and hydrogen tech overview”

“Time of Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)”

“Li-ion battery vs Na-ion battery”

 “Solid oxide fuel cell”

Tahkeoksiidkütuseelement

“How to Study A Meteorite Under the Scanning Electron Microscope (SEM)”

Termotuumareaktori materjali uurimine skaneeriva elektronmikroskoopia (SEM) meetodil

Eestikeelne versioon:

Inglisekeelne versioon:

“Infrared vs Raman-wich is better (to analyze supercapacitors)?”
“Infrapuna vs Raman-milline on parem (superkondensaatorite analüüsimiseks)?”

Teadust ja FMTDK-d populariseeriv video

Fokuseeritud ioonkiire kasutamisest skaneeriva elektronmikroskoopia uuringutes

Eesti keeles:

Inglise keeles:

Materjaliteadus


Materjaliteadust tutvustava video valmistamist FMTDK rahalistest vahenditest ei toetatud. Video valmistas Tartu Ülikooli füüsika instituudi insener ja Tartu Ülikooli keemia instituudi doktorant Maido Merisalu.

XRF

21.09.-21.10.16 valmistati teadust ja FMTDK-d populariseeriv röntgenfluorestsents spektroskoopia (XRF) alane video. Materjalid valmistas ette ja video koostas Tartu Ülikooli füüsika instituudi insener ja Tartu Ülikooli keemia instituudi doktorant Maido Merisalu. Video tutvustab XRF spektroskoopia teoreetilisi aluseid ja praktilist rakendust. Video valmistamist toetati rahaliselt TÜ ASTRA projekt PER ASPERA FMTDK vahenditest.