märts 07

FMTDK teaduskonverents 2017

FMTDK TEADUSKONVERENTS 2017

07.03.2017

10.00-10.40 Osavõtjate registreerimine. Hommikukohv

SUULISED ETTEKANDED
Konverentsi juhatavad: prof Tõnu Laas ja prof Enn Lust

10.40-11.00 (1)
 Maido Merisalu, H-M.Piirsoo, Kaspar Roosalu, Aivar Tarre, Taivo Jõgiaas, I.Iakubivskyi, Erik Ilbis, Andris Slavinskis, Väino Sammelselg, TÜFI. “Corrosion testing in space”.

11.00-11.20 (2)
Ott Kekišev, Jaak Järv, Peeter Burk, TÜKI. “Gas-phase basicity as a measure of strain in alkenes”

11.20-11.40 (3)  
Mare Oja, Uko Maran, TÜKI. “pH- Specific prediction models for membrane permeability”

11.40-12.00 (4)
Ove Korjus, J.Aruväli, K.Kirsimäe, I.Kivi, G. Nurk, TÜKI. ”In operando electrochemical high-temperature X-rey diffraction study of Ni-Ce0.9Cd0.1O2-d   redox properties”

12.00-13.00  Andres Koppel, Eesti Teadusagentuur “Research funding in Estonia : aerial and ground view”


13.00-14.00
 LÕUNASÖÖK

 

14.00-14.50 STENDIETTEKANDED

SUULISED ETTEKANDED
Konverentsi juhatavad: prof Tõnu Laas ja prof Enn Lust

15.00-15.20 (5)
Siim Kukk, Jaak Järv, TÜKI. “Different binding mechanisms of dopamine transporter inhibitors”

15.20-15.40 (6)
Ove Oll, Erik Anderson, Carolin Siimenson, Georg Gorbatovski, Enn Lust, TÜKI. “Specific adsorption from an ionic liquid: in situ STM and impedance study of the interfacial structuring at bi single crystal planes”

15.40-16.00 (7)
Sajid Hussain, Heiki Erikson, Nadezda Kongi, Maido Merisalu, Peeter Ritslaid, Väino Sammelselg, Kaido Tammeveski, TÜKI.”ORR activity of heat-treated Pt nanoparticles sputter deposited on multi-walled carbon nanotubes”

16.00-16.20  (8)
Mikk Antsov, Leonid Dorogin, Boris Polyakov, Sergei Vlassov, TÜFI. “Study of mechanical properties of 1D and 2D gold nanostructures supported by FEM simulation”

16.20-17.00  KOHVIPAUS, STENDIETTEKANDED

17.00-17.20 (9)
Andrei Goronovski, Alan H. Tkaczyk, TÜFI.Application of bauxite residue as a secondary raw material: radiological aspects”

17.20-17.40 (10)
David Navidad Maeso, Marco Patriarca, Els Heinsalu, TLÜ, KBFI. ”Emerging diversity and competition success in dispersal-structured  populations”

17.40-18.00 (11)
Berit Väli, Jana Paju, Tõnu Laas, Veroonika Shirkova, Katrin Laas, TLÜ ”The impact of combined regimes of extreme heat load irradiation on the surface of duble forged tungsten”

18.00-19.00 STENDIETTEKANDED

19.00 ÕHTUSÖÖK

08.03.2017

SUULISED ETTEKANDED
Konverentsi juhatavad: prof Jaak Kikas ja dr Raivo Stern

9.00-9.20 (12)
Katre Juganson, Monika Mortimer, A.Ivask, S. Pucciarelli, C. Miceli, K. Orupõld, A. Kahru,  KBFI, TTÜ “Ag-ions play the main role in silver nanoparticles toxicity in the Ciliate Tetrahymena Thermophilia”

9.20- 9.40 (13)
Maria Fomitšenko, Sandra Kaabel , Karin Kreekmann, Madli Trunin, Ivar Järving, Riina Aav, TTÜ. “Uv –analysis of microcyclic and linear oligomers of hemicucurbiturils”

9.40-10.00 (14)
Kaspar Kallip, Marc Leparoux, Khaled A .AlOgab, Steve Clerc, Guillaume Deguilhem, Yadira Arroyo, Hansang Kwon,  TTÜ. “Investigation of different carbon nanotube reinforcements for fabricating bulk AlMg5 matrix nanocomposites”

10.00- 11.00 STENDIETTEKANDED, KOHVIPAUS 10.00-10.20                                             


SUULISED ETTEKANDED
Konverentsi juhatavad: prof Jaak Kikas ja dr Raivo Stern

11.00-11.20 (15)
Merike Kriisa, Malle Krunks, Ilona Oja Acik, Erki Kärber, Valdek Mikli,  TTÜ. “The effect of tartaric acid in the deposition of Sb2S3 films by chemical spray pyrolysis”

11.20-11.40 (16)
Natalja Pronina, D. Klauson, S. Kamenev, I.Kamenev, T. Rudenko, K. Künnis-Beres, A. Moiseev, M. Krichevskaya , TTÜ”Degradation of environmentally toxic refractory compounds in suspended-bed reactor by photocatalytic oxidation and combination of biological treatment with photocatalysis”

12.00-12.20 (17)
V. Vassiljeva (Gudkova), A. Krumme, T. Märtson, M. Rikko, E. Tarasova, N. Savest, M. ViirsaluTTÜ. „ 1- Butyl-3-methylimidazolium chloride assisted electrospinning of SAN/ MWCNTs conductive reinforced composite membranes”

12.20.-12.40 (18)
Sirli Rosenvald, Baoru Yang,  TTÜ.” Correlation of GC-O and sensory data of Finnish honeys – overview of statistical methods”

12.40-13.00 (19)
Jelena Maricheva, Sergei Bereznev, Natalia Maticiuc, Olga Volobujeva, Julia Kois , TTÜ. „Electrodeposited nanostructured CdSe/CdS matrix for hybrid solar cells”


13.00-14.00
 LÕUNASÖÖK

SUULISED ETTEKANDED
Konverentsi juhatavad: prof Enn Lust ja prof Jaak Kikas

14.00-14.20  (20)
Agnes Heering, Ivo Leito , TÜKI. “Unified pH liquid chromatography mobile phases”

14.20-14.40 (21)
Marko Eltermann, Sven Lange, Valter Kiisk, Raivo Jaaniso TÜFI.“ Detecting trace amounts of oxygen in gas atmosphere using an optical TiO2 based sensor”   

14.40-15.00 (22)
Laurits Puust, Valter Kiisk, Alexander Vanetsev, Ilmo Sildos, TÜFI. “Water soluble afterglowing zirconia nanoparticles for photoimaging of biosystems”

15.00-15.20 (23)
Magnus Mets, Vahur Zadin, Mikk Antsov, Alvo Aabloo, Rünno Lõhmus, Sergei Vlassov, TÜFI, TÜTI. ”Structural influence of elastic properties of fivefold twinned nanowires”

15.20-15.40 (24)  
Sunjai Nakshatharan, Andres Punning, Alvo Aabloo, TÜTI. “Electromechanical modelling of ionic electroactive polymer actuators”


15.40-15.50  prof Enn Lust, FMTDK nõukogu esimees. Konverentsi lõpetamine

15.50-16.20 KOHVIPAUS, arutelud, konverentsi lõpetamine

märts 02

FMTDK doktorantide välislähetused teaduslaboritesse

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPRA Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikool  (FMTDK) saab lähetada 2017. aastal igas kvartalis  7 FMTDK doktoranti  uurimistöö teostamiseks välislaboritesse. Keemia instituudist sõidaks 3 doktoranti, füüsika instituudist 3 doktoranti ja tehnoloogiainstituudist 1 doktorant. Reisi kestvus kuni 10 päeva ja toetuse summa maksimaalselt 1100 eurot.

Töö eesmärk on doktoritööks vajalike mõõtmiste teostamine, mis tõstab oluliselt teie töö kvaliteeti ja kiirendab õigeaegset doktoritöö kaitsmist.

FMTDK tasub sõidukulud, majutuse, päevarahad. Suuremate kulude osas peaks olema ka juhendajapoolne toetus. Kõik mitteabikõlbulikud kulud ( käibemaks) tasub Eesti poolne juhendaja.

Samuti on tähtis esmalt kasutada Dora Pluss ja Kristjan Jaagu stipendiumide võimalusi.

Vajalik on: kutse olemasolu välislaborist; välislähetuse lõpus esitatakse tegevuse aruanne (1 A4 lk). Aruandes tuleb kirjutada ,et antud lähetus oli seotud Ph.D töö tähtaegse valmimisega.

Lähetuskorraldusele tuleb kindlasti märkida, et lähetus toimub Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA raames.

Reisi toimumise üle otsustab FMTDK juhtkond.

Artikli, konverentsi teeside jne puhul  tuleb avaldada tänu TÜ ASTRA projektile PER ASPERA:

„This work has been /partially/supported by ASTRA project PER ASPERA, Graduate School of Functional Materials and Technologies receiving funding from the European Regional Development Fund under project in University of Tartu, Estonia „

Reisi planeerimisel palun võtta ühendust Lilli Paamaga lilli.paama@ut.ee , tel 7375251, 5290180.

jaan. 27

FMTDK doktorantide esinemisoskuste 1+1 koolitus 09.02.17 ja 22.02.17

TOIMUMISE KOHT: Chemicum, Ravila 14a
KOOLITAJAD: Mari-Liis Järg, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase, Ülle Velt,suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase
RÜHMA SUURUS:12 inimest

09.02.2017 Chemicum 1006

(nõupidamisruum)
9.15-9.30 registreerumine ja hommikukohv (Chemicumi kohvikus).

9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.
Esinemise alustamine, enda esitlemine,kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-17.00 II blokk:Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitlemine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).
15.00-15.15 Kohvipaus
Esinemise lõpetamine, näitlikustamine, materjalide kasutamine.Kodutöö konverentsi ettekande ettevalmistamine.

22.02.2017 Chemicum ruum 3070 (III korrus)

9.00-9.15 hommikukohv
9.15-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine,ettekande pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs. Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, vastupanuga toimetulek.
13.00-13.45 LÕUNASÖÖK
13.45-16.30 IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine, videoharjutus ja analüüs jätkub.Esinemishirm ja sellega toimetulek. Ettevalmistamata esinemine (nt meedias).
15.00-15.15 kohvipaus
Arutelud,individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

dets. 07

Teaduskonverents 2017

07.03.17 – 08.03.17

V Spahotell & konverentsikeskus, Riia 2, “Kvartal”, Tartu

Osavõtjate registreerumine algas 12.detsembril 2016 siin doktorikooli veebis, aga on tänaseks lõppenud.
Konverentsi teeside esitamine oli avatud alates 9.jaanuar 2017 kuni 12.veebruar 2017.
Suulised ettekanded valitakse FMTDK nõukogu poolt.
Teiste kõrgkoolide doktorandid broneerivad majutuse Tartus iseseisvalt, majutuskulud tasutakse vastava kõrgkooli poolt.

Info: dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee, dr Toomas Plank toomas.plank@ut.ee

nov. 08

Esinemisoskuste koolitus

Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA raames Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK)

Koolitajad: Mari-Liis Järg, DevelopDesign, koolitaja, konsultant, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VII tase; Ülle Velt, koolitaja, suhtlemistreeneri kutsetunnistus VI tase.

Esinemisoskuste koolitus 23.11.16 ja 02.12.2016 Chemicum, Ravila 14a

KOOLITUSE PROGRAMM (rühma suurus 12 inimest)

23.11.2016 Chemicum ruum 1006 (nõupidamisruum)

9.15-9.30 Registreerimine ja hommikukohvi.

9.30-13.00 I blokk: Esinemise eesmärgistamine, ettevalmistamine ja aja planeerimine.

Esinemise alustamine, enda esitlemine, kontakti loomine ja hoidmine kuulajatega; informeeriv ja veenev esinemine.

13.00-13.45 Lõnasöök

13.45-17.00 II blokk: Esinemise struktuur, oma seisukohtade esitamine ja individuaalse kõnetehnika harjutamine (sh videoharjutus).

Kohvipaus kell 15.00-15.15

Esinemise lõpetamine;  näitlikustamine, materjalide kasutamine.  Kodutöö konverentsi-ettekande ettevalmistamine.

02.12.2016  Chemicum ruum 3070 (III korrus)

9.15-9.30 kohvipaus

9.30-13.00 III blokk: Esinemisoskuste harjutamine, ettekande
pidamine (videoharjutus), harjutuse analüüs.

Auditooriumi küsimustele vastamise harjutamine, vastupanuga toimetulek.

13.00-13.45 Lõunasöök

13.45-16.30  IV blokk: Esinemisoskuste harjutamine,videoharjutus ja analüüs jätkub. Esinemishirm ja sellega toimetulek. Ettevalmistamata esinemine (nt meedias).

Kohvipaus kell 15.00-15.15.

Arutelud,  individuaalse arenguplaani koostamine esinejana.

Info:  Dr.Lilli Paama  lilli.paama@ut.ee

Doktorikooli toetab Euroopa Liit

nov. 08

Prof Markku Leskelä loeng-seminar “Past and future of atomic layer deposition”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK),TÜ füüsika instituut

prof Markku Leskelä
Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland

loeng-seminar
“Past and future of atomic layer deposition” (“Aatomkihtsadestamise minevik ja tulevik”)

Kolmapäeval, 30.novembril 2016 algusega kell 14.15
TÜ füüsika instituudis, W. Ostwaldi 1, aud A106.

Info: prof Jaan Aarik jaan.aarik@ut.ee , dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

okt. 11

Dr Karol Hensel’i loeng-seminar “Electrical discharges propagation in porous foams and capillary tubes”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK),TÜ füüsika instituut

Dr Karol Hensel
Faculty of Mathematics, Physics and Information, Comenius University, Bratislava, Slovakia

loeng-seminar
“Electrical discharges propagation in porous foams and capillary tubes”
Neljapäeval, 13.oktoobril 2016 algusega kell 14.00 TÜ füüsika instituudis, Physicumis, aud A106.

Info: dr Indrek Jõgi indrek.jogi@ut.ee , dr Lilli Paama lilli.paama@ut.ee

sept. 15

DOKTORANTIDE INFOPÄEV

Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK), doktorikooli populariseeriv üritus.
Kolmapäeval, 28.09.16 algusega 14.00, TÜ keemia instituudis, Ravila 14a, Chemicum aud 1021.

Programm:
14.00-14.20 prof Enn Lust “Doktorikooli ja teaduse tippkeskuse koostööst”
14.20-14.50 Kadri Orula, Rektoraadi büroo, doktoriõppe meetme konsultant. “Doktorikoolide võimalused rahastamisperioodil 2016-2022”
14.50-15.15 dr Marco Kirm, TÜ teadusprorektor. “Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA”.

Küsimused ja arutelu.
15.30 Kohvilaud Chemicumis

Palume doktorantidel aktiivselt osaleda!

aug. 23

FMTDK SUVEKOOL 2016, “Uued meetodid keemias, füüsikas, materjaliteaduses ja keskkonna tehnoloogias – New Trends in Chemistry, Physics, Material Scinece and Environmental Technology”

Tartu Ülikooli ASTRA projekti PER ASPERA raames Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK)
05.09.2016 – 06.09.2016 Pühajärve SPA Hotell, Otepää

SUVEKOOLI PROGRAMM

Esmaspäev, 05.09.2016

kell 9.00 Väljasõit bussiga Ravila 14A, TÜ Chemicumi eest Pühajärvele.

kell 10-10.30 Osavõtjate registreerimine ja majutus Pühajärve SPA Hotellis.

LOENGUD JA DISKUSSIOON

Suvekooli juhatab prof Enn Lust, TÜ keemia instituut ja dr Toomas Plank, TÜ füüsika instituut.

kell 10.30-11.30 (1) prof Enn Lust „ Development of energy recuperation systems and Hydrogen infrastructure in Europe”

kell 11.30-12.30 (2) prof Ivo Leito „Analytical Chemistry in the 21-st cetury”

kell 13-14 LÕUNASÖÖK

LOENGUD JA DISKUSSIOON

kell 14.00-15.00 (3) Dr Ago Rinken, TÜKI. “Fluorescence-based methods for monitoring of interactions with biomolecules”

kell 15.00-16.00(4) Dr Andi Hektor, KBFI “ New methods and experiments in fundamental physics

kell 16.00-16.15 KOHVIPAUS

kell 16.15-17.00 (5) prof Ergo Nõmmiste TÜFI „Scientific challanges on Estonian-Finnish beamline at MAX-IV synchrotron radiation centre”

Kell 17.00-18.00 (6) Dr Jose Solla-Gullon, Institute of Electrochemistry,University of Alicante, Spain „Synthesis and electrochemical properties of sharpe-controlled metal nanoparticles”

kell 18.30-19.30 ÕHTUSÖÖK

Konsultatsioonid ja diskussioonid ja arutelud doktorantidega.

FMTDK nõukogu koosolek.

kell 19.30-20.30 Workshop. Juhatab Dr Gunnar Nurk „ Using of in operando spectrochemical characterization for development of membrane reactors”

kell 20.30-23.00 SPORTLIK TEGEVUS

Teisipäev, 06.09.2016

kell 9.00 HOMMIKUSÖÖK

LOENGUD JA DISKUSSIOON

Suvekooli juhatavad prof Jaak Kikas ja dr Kaupo Kukli, TÜ füüsika instituut ning dr Kaido Tammeveski, TÜ keemia instituut.

kell 10.00-11.00 (7) DrRainer Küngas, Haldor Topsoe, Copenhagen, Denmark „Materials used in high-temperature solid oxide fuel cells and electrolysis cells”

kell 11.00-11.15 KOHVIPAUS

kell 11.15-12.15 (8) Dr Kaupo Kukli, TÜFI ”Atomic layer deposition of nonvolatile memory materials ”

kell 12.15-13.15 (9) Dr Kaido Tammeveski TÜKI „ Electrochemical reduction of oxygen on non-precious metal catalysts”

kell 13.15-15.00 LÕUNASÖÖK, vaheaeg

kell 15.00- 16.00 (10) Dr Uno Mäeorg, TÜKI ”Trends in synthesis of heterocyclic compounds comparising N-N bonds”

Kell 16.00-16.15 KOHVIPAUS

kell 16.15-17.15 (11) Dr Indrek Jõgi, TFI “Plasma treatment for surface modification”

kell 17.15-18.15 (12) Dr Silvar Kallip, University of Aveiro, Portugal “Localised electrochemical techniques in corrosion research“

kell 18.15 -19.00 ÕHTUSÖÖK

kell 19.00 Lahkumine Tartusse

Doktorikooli toetab Euroopa Liit

aug. 17

Prof ROLAND BROCK loeng-seminar “Unraveling the role of membrane organization and fluidity in the direct permeation of cell-penetrating peptides”

Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA, Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad doktorikool (FMTDK), TÜ keemia instituut, TÜ füüsika instituut

Prof ROLAND BROCK
Department of Biochemistry, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands

LOENG-SEMINAR

“Unraveling the role of membrane organization and fluidity in the direct permeation of cell-penetrating peptides”

Kolmapäeval, 24. augustil 2016 kell 15.30 TÜ molekulaar-ja rakubioloogia instituudis, Riia 23B, aud 105 (Eesti Biokeskuse aud)

Info: Dr Asko Uri asko.uri@ut.ee , DrLilli Paama lilli.paama@ut.ee

Vanemad postitused «

» Uuemad postitused